سامانه مردم یاران

عضویت اختصاصی در سامانه مردم یاران

هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم توانایی تداوم و پیشبرد اهداف خود را ندارد و حکومت اسلامی نیز از این امر مستثنا نیست، ازاین رو بررسی جایگاه و نقش مشارکتی مردم در اداره ی حکومت اسلامی و راهکارهای تحقق آن ضروری است.

مشارکت به عنوان اساسی ترین عنصر در دست یابی به اهداف توسعه، به ویژه توسعه ی شهری از اهمیت خاصی برخوردار است. هر چه توده ی مردم جامعه مشارکت بیشتری در امور خود داشته باشند ، امکان کسب موفقیت بیشتر فراهم می شود ، اقشار پایین و محروم جامعه از نتایج مشارکت و فواید حاصل از توسعه بهره مند می شوند

عضویت اختصاصی در سامانه مردم یاران ، در راستای مشارکت مردم در مدیریت مشکلات و مسائل مربوط به شهر خود و استان خود و کشور می باشد. بطوریکه برای هر شهرستان با انتخاب رای مردم عده ای به عنوان اعضاء اختصاصی سامانه معرفی می شوند. که این اعضاء باید در شناسایی مشکلات و مسائل مردم منطقه کوشا باشند. تا بتوانند مسائل و مشکلات مردم را مستقیم از خود مردم شناسایی کنند.

پس جهت پیشبرد این مراحل از شما شهروند گرامی خواهش می کنیم در صورتی که شما علاقه مند به کاندید شدن به عنوان عضو اختصاصی شهر خود هستید. در قسمت ثبت نام کاندید ثبت نام نمائید.

لذا از شما شهروندان عزیز خواهشندیم که جهت انتخاب اعضاء اختصاصی شهر خود . جهت ثبت رای به کاندید اصلح شهر خود مشارکت نمائید. تا اعضاء اختصاصی شهر و استان در سامانه مردم یاران تشکیل شود.

در حال بارگزاری ...